logo

Slavnostní oběd

I. - úvodní informace
Název:
Slavnostní oběd
Předmět:
Pracovní vyučování
Autor:
Zdeňka Nechvátalová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 16
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Znát zacházení s kuchyňským náčiním el.spotřebiči [Žáci dokázali daný úkol splnit, vše proběhlo v klidu a bez větších problémů]
  • Umět připravit slavnostní tabuli []
  • Dbát na bezpečnost při práci []
Jazykové cíle a ověření:
  • Obohatit žáky o novou slovní zásobu, která se týká nového tématu [Žáci správně reagovali na anglické pokyny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Motivace - ukázky v knize
  • Popis pracovního postupu
  • Rozdělení do skupin, vlastní práce žáků
Učební pomůcky:
kuchyňské náčiní, nádobí, el. spotřebiče, prostírání, příbory, suroviny na vaření, čistící prostředky...

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav - anglicky, česky
Prezence
Uvedení do hodiny - seznámení s průběhem výuky.
Hlavní část
V této části vyučování bylo hlavním předmětem uvaření slavnostního oběda - smažený řízek s bramborem, zeleninový salát, zákusek. Během této činnosti žáci s učitelem využívali anglických pojmů, které opakovali, aby si je dostatečně zapamatovali. I při vlastním stolování si popřáli anglicky "dobrou chuť" atd.
Závěr
Po úklidu ze stolu a umytí nádobí si žáci na závěr zahráli hru na zopakování anglických vazeb - s papírovými kartami - přiřazování anglického a českého výrazu k sobě. Po zhodnocení hodiny následoval úklid židlí, rozloučení, odchod do tříd.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
obědlunch poznamka
Dobrou chuť!Enjoy your meal.
Ať vám chutná!Enjoy your meal.
Potřebuješ pomoc?Do you need help?
Pomáhejte si.Help each other.
Pracujte společně.Work together.
Učte se od sebe.Learn from each other. poznamka
Máme oběd.We are having lunch.
Oběd mi chutná.I like the lunch.
Oběd je dobrý.The lunch is delicious.