logo

Staráme se o pokojové a řezané květiny

I. - úvodní informace
Název:
Staráme se o pokojové a řezané květiny
Předmět:
Pracovní vyučování
Autor:
Zdeňka Nechvátalová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 16
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Znát pravidla péče o rostliny a jejich výživu [Žáci se přesvědčili, že péče o rostliny má smysl, sami viděli, jak květiny omládly.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Obohatit žáky o novou slovní zásobu, která se týká nového tématu [Procvičení znalosti nových angl. pojmů na interakttivní tabuli]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Motivační cvičení - ukázka opečovávané rostliny a zanedbané
  • Rozhovory se žáky o péči o květiny a rostliny v bytě
  • Rozdělení do skupin, vlastní práce žáků
Učební pomůcky:
nářadí k pěstování květin, voda, hlína, hnojivo pro pokojové květiny, noviny...

Popis hodiny
Úvod
Přivítání, pozdrav - anglicky, česky
Prezence
Úvod do hodiny - seznámení s tématem hodiny, vysvětlení
Hlavní část
Celá hlavní část probíhá v českém jazyce. Při práci ve skupinách používá učitel anglické pojmy, které si žáci mají možnost také přečíst na tabuli. Během vlastní praktické činnosti se tyto anglické pojmy neustále opakují, tak mají žáci možnost neustále procvičovat nejen s učitelem, ale i mezi sebou navzájem.
Závěr
V závěru hodiny si si učitel ověří znalost pojmů na interaktivní tabuli, kde mají žáci možnost poznat i správnou anglickou výslovnost těchto slovíček a slovních spojení. Po závěrečném zhodnocení práce a hodiny, nastává úklid třídy a rozchod žáků.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
chemický postřikinsecticide
světlo a stínlight and shade
horkoheat
Zaléváme.We are watering.
Rostliny rostou.Plants grow.
Květiny kvetou.Flowers blossom.
Starej se dobře o květiny.Take good care of the plants.
Květiny kvetou - to je krása.The flowers are in blossom - how beautiful.
vodawater
Je tam zima.It is cold there.
škůdcivermin, pest