logo

Výchova k rodičovství a odpovědnosti

I. - úvodní informace
Název:
Výchova k rodičovství a odpovědnosti
Předmět:
Pracovní vyučování
Autor:
Iva Kočí
Věková skupina:
Od: 13 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Úvodní hodina k tématu, hlavní cíl rodina, ditě, vztahy. [Přímo z reakcí žáků při tvorbě myšlenkové mapy.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Vhodná jazyková zásoba v AJ. [Přímo v hodině, hodně slov znají, dobře si pamatují.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Aktivní tvorba myšlenkové mapy rodina a já, klady a zápory, pohled dítěte i dospělého.
Učební pomůcky:
Jen velká tabule, barevé rozlišení textu, interaktivní tabule, internet, slova CLIL z přílohy.

Popis hodiny
Úvod
Promítnutí z internetu rodina na výletě na kolech, hodně šťastná.
Základní otázka na tabuli- Co je pro mne rodina v dobrém i horším?
Hlavní část
- členové rodiny podle vazeb a důležitosti / zakreslují do myšlenkové předkreslené mapy, aby se příliš nezatoulali/
- co dělá rodina pro mne
- co dělám já pro rodinu
- kdy je potřebuji nejvíc
- kdy mi péče vadí
- sourozenci / většinou nejbouřlivější/
- pozor na neúplné rodiny, citlivě
Závěr
Shrnutí, zadání DÚ počet členů v rodině podle věku, užší i širší kruh. Opakování slovní zásoby.
/ Hodina bylo málo, dvě hodiny je moc, příště proložit vhodnými foto, např. neuklizený pokoj.../

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
lékařidoctors / rescue service medical
láskalove
citfeeling
životlife
mezilidské vztahyinterpersonal relationships
přiměřená péčeadequate care
výchovaeducation
pravidlo, pravidlaa rule, rules
Děti jsou syn a dcera.Children are a son and a daughter.
neúplná rodinaa single-parent family
rodinné vztahyfamily relationships
kladný vztah, kladné vztahya positive relation, positive relations
cíleobjectives poznamka
preventivní lékařské prohlídkypreventative checkups