logo

Africké masky

I. - úvodní informace
Název:
Africké masky
Předmět:
Pracovní vyučování
Autor:
Zdeňka Nechvátalová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 16
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Znát a ovládat nářadí a náčiní při práci s keramickou hlínou a malování engobou [Žáci své dílo dokončili do zdárného finále]
Jazykové cíle a ověření:
  • Obohatit žáky anglickými pojmy k danému tématu [Ústní prověření a kontrola znalosti slovní zásoby na pracovním listě]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Prohlížení obrazového materiálu afrických masek, ukázka hotového výrobku - různé možnosti
  • Praktická ukázka učitele
  • Práce žáků ve skupinách
Učební pomůcky:
keramická hlína "burelka", nožíky, jehle, čepele, válečky, podložky, tužky, výkresy, štětce, engoby různých barev, děrovače...

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav - anglicky, česky
Prezence
Vyvětlení a popis následující činnosti.
Hlavní část
Nejdříve si žáci nakreslí vlastní návrhy válečných afrických masek - mohou se nechat inspirovat fotografiemi v knihách, které jim dal učitel k dispozici. Po té se pustí každý sám do vlastní práce. Postup jim byl již vysvětlen v úvodu vyučování, takže každý ví, co a jak má dělat. Během vytváření masek učitel chodí mezi žáky a kdo potřebuje, tomu pomůže. Při výuce používá novou anglickou slovní zásobu a neustále ji opakuje. Také ji vyžaduje při rozhovorech se žáky. Jako vizuální opora jim slouží nápisy anglických i českých slovíček a slovních spojeních napsaných na tabuli. Když žáci dokončí práci s hlínou, nechají chvíli svůj výrobek odpočinout, zatím si nachystají engoby různých sytých barev. Poté masky pomalují různými ornamenty do kožovitého stavu keramické hlíny. Hotovou masku dají na určené místo k vysušení.
Závěr
V závěru hodiny učitel se žáky zopakuje anglická slova a slovní spojení, tak si ověří, zda si žáci něco zapamatovali.Pro utvrzení a vštípení do paměti si žáci vypracují pracovní list, ve kterém mají za úkol spojovat srávné dvojice. Po zhodnocení práce následuje úklid pomůcek a třídy, konec hodiny, rozloučení.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
ozdobitdecorate
kombinovat barvycombine colours
maska, maskya mask, masks
malovat ornamentypaint ornaments
modelovatmodel
vykrajovatcut out
vyřezávatcarve
odstín barvycolour shade
malovatpaint
AfrikaAfrica
Nanes barvy.Dash the colours.
engobaengobe
Vyber syté barvy.Choose deep colours.
africká maskaan African mask
maska válečníkůa warrior mask