logo

Jarní polévka

I. - úvodní informace
Název:
Jarní polévka
Předmět:
Pracovní vyučování
Autor:
Zdeňka Nechvátalová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 16
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Umět postupovat přesně podle návodu [Úkol byl splněn bez větších problémů, bezpečnost při práci byla dodržena]
  • Dbát na bezpečnost při práci []
Jazykové cíle a ověření:
  • Reagovat na anglické pokyny, týkající se tématu hodiny [Pracovní listy byly většinou správně vyplněny, objevily se pouze drobné chyby, které si žáci navzájem opravili]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Rozhovor - zdravá výživa
  • Vysvětlení potupu práce - rozdělení do skupin
  • Práce ve skupinách
Učební pomůcky:
zelenina, voda, koření, nože, nádobí, sporák, talíře, lžíce, prostírání....

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav - česky, anglicky
Prezence
Seznámení, rozhovor o činnost v nadcházejících hodinách Pv.
Hlavní část
Po úvodním rozhovoru učitel seznámí žáky s anglickými pokyny, které pak během vyučování bude používat. Několikrát si je společně zopakují, aby si je lépe zapamatovali. Mají též k dispozici obrázky s anglickými popiskami. Žáci mají za úkol uvařit jarní zeleninovou polévku - učitel chodí mezi skupinkami a radí, když potřebují něco vysvětlit. Nakonec si na svém výtvoru pochutnají.
Závěr
Na zopakování anglických pokynů má pro žáky učitel připraven pracovní list - v českém i anglickém jazyce, kde budou k sobě připojovat šipkama pojmy. Následuje zhodnocení hodiny, úklid, rozchod do tříd.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
celercelery
brambora, bramborya potato, potatoes
sůlsalt
Na polévku potřebujeme vodu, brambory, mrkev, petržel, cibuli, sůl a koření.For the soup we need water, potatoes, carrots, parsley, onion, salt and seasoning.
Nakrájej brambory.Cut the potatoes.
Nakrájej cibuli.Chop up the onion.
Nakrájej mrkev.Chop up the carrot.
Nakrájej petržel.Chop up the parsley.
mrkevcarrot
petrželparsley
vodawater