logo

Hvězdičky z keramiky na zavěšení I

I. - úvodní informace
Název:
Hvězdičky z keramiky na zavěšení I
Předmět:
Pracovní vyučování
Autor:
Zdeňka Nechvátalová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit se pracovat s netradičním materiálem - keramickou hlínou [Znát pravidla bezpečnosti při práci s keramickou pecí]
  • Znát výhody a nevýhody tohoto materiálu [Naučit se pracovat s nástroji pro práci s keramickou hlínou]
  • Používat vhodné pomůcky k práci s hlínou [Cíl hodiny byl splněn, žáci svůj úkol zvládli]
Jazykové cíle a ověření:
  • Pojmenovat anglicky některé potřeby a nástroje pro práci s keramickou hlínou [Žáci si anglické pozdravy zapamatovali, věděli i název výrobku, potíže jim činily názvy nástrojů]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Ukázková práce učitele
  • Samostatná práce žáků
  • Individuální pomoc učitele
Učební pomůcky:
Keramická hlína, nástroje a pomůcky na keramiku, podložky, šablony hvězd, pomůcky na otisky

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav - česky, anglicky
Úvod do hodiny - seznámení s cílem hodiny - práce s netradičním materiálem - keramická hlína(i anglický název)
Hlavní část
Výuka probíhá česky, dle plánu. Učitel nejdříve ukáže práci, která žáky čeká, znovu vysvětlí. Poté žáci pracují samostatně. Na některých nástrojích mají štítky s anglickými názvy.Učitel individuálně pomáhá žákům radou i praktickou ukázkou. V závěru hlavní části seznámí žáky s anglickým názvem výrobku "hvězda" - všichni opakují.
Poslech anglické písně - Twinkle,twinkle little star.
Závěr
Žáci provedou úklid všech pomůcek, svého místa, třídy, dají své výrobky na místo k vysušení. Na závěr probíhá opakování výrazů v angličtině a rozloučení v českém i anglickém jazyce.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
keramická hlínaceramic clay
keramikaceramics
modelovatmodel
nožíksmall knife
ostrý nůžsharp knife
otiskováníimprinting technique
podložkamat
hvězdastar
hvězdička, hvězdičky(little) star, stars