logo

Chov hospodářských zvířat

I. - úvodní informace
Název:
Chov hospodářských zvířat
Předmět:
Pracovní vyučování
Autor:
Marek Studnař
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit znát základní hosp. zvířata [Závěrečný test]
  • Seznámit se s jejich chovem []
Jazykové cíle a ověření:
  • Znát jejich anglické názvy [Vyplnění prac. listů]
  • Práce se slovníkem []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Práce s internetovým slovníkem, Hledání na internetu
  • Výklad s obrázky
  • Práce s pracovními listy
Učební pomůcky:
Pracovní listy
Slovník - internetový
Manupulační atlas zvířat

Popis hodiny
Úvod
Anglický pozdrav
Seznámení s cílem hodiny
Hlavní část
Práce na internetu - vyhledávání informací o stanovených zviřatech
Používání anglických slovíček- intern. slovník
Hledání v Manipulačním atl. zvířat
Závěr
Zhodnocení výsledků hledání ve slovníku,Práce s prac. listy
Anlický pozdrav na závěr

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
čichsense of smell
zraksight
sluchsense of hearing
lichokopytníkan odd-toed ungulate
sudokopytníkan even-toed ungulate
kopytohoof
býložravec, býložravcia herbivore, herbivores
rohyhorns
savecmammal
Je to milé zvířátko.It is a nice animal.
Je to malé zvířátko.It is a small animal.
To je živočich.It is an animal.
beranram
Koza má kůzle.A goat has a kid.
Kůň má hříbě.A mare has a foal. poznamka
Ovce má jehně.A sheep has a lamb.
Prase má sele.A pig has a piglet.
Slepice má kuře.A hen has a chick.
vodní ptáciwater fowl
králík, králícia rabbit, rabbits
kozagoat
krávacow
Kobyla je bílá.The mare is white. poznamka
Býk je velký.The bull is big. poznamka