logo

Instalace výstavy na zámku - Slet čarodějnic II

I. - úvodní informace
Název:
Instalace výstavy na zámku - Slet čarodějnic II
Předmět:
Pracovní vyučování
Autor:
Zdeňka Nechvátalová
Věková skupina:
Od: 13 Do: 16
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Najít pro svůj záměr vhodné pracovní pomůcky [Žákům se povedlo instalovat čarodějnici v zámeckém podzemí]
Jazykové cíle a ověření:
  • Obohatit slovní zásobu u žáků o nové anglické pokyny a pojmy [Žáci správně reagovali na anglické pokyny a pojmy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Motivace - možnost prezentovat školu
  • Společná práce v podzemí zámku
Učební pomůcky:
vlastní výrobek - čarodějnice, kladívko, hřebíky, nůžky, špendlíky, drátky, provazy atd.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, česky
Seznámení s činností v hodině
Hlavní část
Po motivačním úvodu učitel žákům nabídne několik anglických spojení a pojmy - povzbuzující žáky do další práce. Každý žák má tyto slovíčka a slovní spojení k dispozici na kartičkách a bere si je s sebou na zámek.
Během hlavní činnosti - instalace čarodějnice v podzemí - vždy jedna skupinka pracuje na instalaci, druhá skládá anglická slova k českým. Pak se skupiny zase vymění.
Závěr
Na závěr si zopakují nové anglické pojmy a zhodnotí svou práci. Po příchodu do školy uklidí pomůcky,třídu, konec výuky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
provaz, provazya rope, ropes
nůžkyscissors
zámeka château poznamka
kladivohammer
výstavaexhibition
čarodějnicea witch, witches
Pochvalte se.Praise yourselves.
Jsem dobrý.I am good.
Jsem pečlivý.I am careful.
Jsem šikovný.I am skilful.
Jsem pracovitý.I am hardworking.
slavkovský zámekAusterlitz Palace