logo

Příprava výstavy - Slet čarodějnic I

I. - úvodní informace
Název:
Příprava výstavy - Slet čarodějnic I
Předmět:
Pracovní vyučování
Autor:
Zdeňka Nechvátalová
Věková skupina:
Od: 13 Do: 16
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Být motivován k soustavné a dokonalé práci [Zvládnutí zadaného úkolu]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se další anglické pokyny [Žáci reagovali na dané anglické pokyny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Motivace - možnost účasti na soutěži
  • Možnosti využití různého materiálu - zamyšlení
  • Práce ve skupinách
Učební pomůcky:
karton, nože, nůžky, vlna, lepidlo, barvy, dráty, provazy, fášovina, různé zbytky látek, pytlovina, noviny...

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, česky
Seznámení s cílem a průběhem hodiny
Hlavní část
Před vlastní prací se žáci rozmyslí, jak bude vlastně jejich výrobek vypadat a z čeho čarodějnici vyrobí. Během výuky mají možnost na kartách pozorovat další anglické pokyny, které bude učitel během vyučování používat a na které se žáci budou pokoušet reagovat. Vysvětlením činnosti v jednotlivých skupinách se rozvine zásadní činnost hodiny.
Závěr
V závěru si žáci zopakují anglické výrazy - přiřadí správné české k anglickým, zhodnotí svou pracovní činnost. Tím hodina končí. Po úklidu pomůcek a třídy se žáci rozejdou.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
bota, botyshoe, shoes
sukněskirt
čarodějnicea witch, witches
smeták, koštěa broom
Pomáhejte si.Help each other.
Pracujte společně.Work together.
Poraďte si.Advise each other.
šatydress
rozcuchané vlasydishevelled hair
roztrhané šatytorn-up clothes
Z vlny a provázků vyrobte vlasy.Make hair from wool and strings.