logo

Volba povolání

I. - úvodní informace
Název:
Volba povolání
Předmět:
Pracovní vyučování
Autor:
Zdeňka Nechvátalová
Věková skupina:
Od: 13 Do: 16
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Znát dostupná poradenská místa, vědět o ÚP [Žákyně vědí, kde se v našem okolí nachází ÚP a jak se mohou v případě nezaměstnanosti ucházet o práci]
  • Vědět, kde a jak se získávají informace o volných pracovních místech []
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit s některými novými anglickými výrazy, které se týkají tohoto tématu [Žáci reagovali na většinu anglických výrazů]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Exkurze na místní ÚP
  • Beseda s pracovníky ÚP
Učební pomůcky:
Zápisníky, tužky

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, česky
Prezentace
Seznámení s cílem hodiny
Hlavní část
Odchod na místní ÚP - během exkurze používání a zapisování anglických i českých výrazů, týkajících se povolání. Při besedě si žákyně zapisují důležité údaje, které je nutné si zapamatovat. Mají možnost se zeptat na věci, kterým nerozumí nebo je zajímají.
Závěr
Zopakování anglických výrazů, zhodnocení hodiny, rozloučení, závěr .

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zájmyinterests
potřebyneeds
vlohytalents
schopnostiabilities
dovednostiskills
inteligenceintelligence
koníčkyhobbies
povoláníoccupation
úřad prácejob centre
volba povoláníjob selection