logo

Papírové sluníčko

I. - úvodní informace
Název:
Papírové sluníčko
Předmět:
Pracovní vyučování
Autor:
Marek Studnař
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit se pracovat s papírem [Kolektivní vyhodnocení prací]
  • Znát pravidla bezpečného zacházení s nůžkami a nožem []
  • Používání vhodných postupů []
Jazykové cíle a ověření:
  • Anglické pozdravy [Závěrečné spojování českých a anglických výrazů]
  • Pojmenování pracovního nářadí a materiálů v ang. jazyce []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Motivační příprava
  • Ukázka výroby učitelem
  • Kolektivní hodnocení
Učební pomůcky:
Papír, pastelky, nůžky, nožík a pravítko.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav - česky a anglicky
Seznámení s cílem - výroba papírového sluníčka
Ukázka starších prací
Hlavní část
Ukázka práce učitelem - učitel názorně předvede výrobu sluníčka
Přiřazování anglických výrazů- děti k výčtu materiálu a pomůcek na tabuli připisují nová ang. slovíčka - skupinová práce
Závěr
Vyhodnocení prací, porovnávání výrobků
Spojování českých a anglických pojmů - doplňovačka viz. příloha
Rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
papírpaper
sluncethe Sun
nožíksmall knife
Neřízni se.Don't cut yourself. poznamka
lepidloglue
nůžkyscissors
Stříhám papír.I am cutting the paper.
Máme pěknou dílnu.We have a nice workshop.
Natrhej papír.Tear the paper.
Přilep papír.Glue the paper.
Lep čistě.Glue neatly.
Utři lepidlo.Wipe the glue.
Zavři lepidlo.Close the glue.
lepidlo na dřevowood glue
kresba pastelkamicoloured-pencil drawing