logo

Papírová pasparta

I. - úvodní informace
Název:
Papírová pasparta
Předmět:
Pracovní vyučování
Autor:
Marek Studnař
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Zvládnout práci s tvrdým papírem [Společné porovnání výrobků]
  • Znát pravidla bezpečného zacházení s nůžkami a nožem, znát posk. první pomoci při úrazu []
  • Používání vhodných postupů při výrobě: měření, ohýbání, řezání, stříhání a lepení []
Jazykové cíle a ověření:
  • Přivítání v angličtině [Správné přiřazování angl. tvarů k reáliím]
  • Pojmenování pracovního nářadí a materiálů v ang. jazyce []
  • Závěrečné pozdravení []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Motivační ukázka
  • Ukázka výroby učitelem
  • Samostatná práce pod kontrolou učitele
Učební pomůcky:
Tvrdý papír,lepidlo , tužka, nůžky a nožík,pravítko.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav - česky a anglicky
Seznámení s výrobkem
Motivační ukázka
Hlavní část
Samostatná práce pod vedením učitele
Děti jsou seznamováni s angl. ekvivalenty
Závěr
Přiřazování anglických názvů k reáliím
Závěrečný pozdrav

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
nožíksmall knife
nůžkyscissors
Dobrý den, žáci!Good morning, pupils! poznamka
Přilep papír.Glue the paper.
Utři lepidlo.Wipe the glue.
Zavři lepidlo.Close the glue.
Ukliď lepidlo.Tidy up the glue.
Ukliď svoje místo.Tidy up your place.
Dej papír na okno.Put the paper on the window.
vzorový výrobeka sample product
lepidlo na papírpaper glue
otočit materiálturn the material over
Použij skládací metr.Use the folding ruler.
Pomáhejte si.Help each other.