logo

Papírové srdce II - ubrousková technika

I. - úvodní informace
Název:
Papírové srdce II - ubrousková technika
Předmět:
Pracovní vyučování
Autor:
Zdeňka Nechvátalová
Věková skupina:
Od: 13 Do: 16
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Přejít ke složitějším pracím a vhodným postupem se dobrat úspěšného výsledku [Bylo nutné upozornit žáky, aby stříhali a lepili opatrně, vyzkoušeli si velmi jemnou práci. ]
  • Umět používat vhodné pomůcky ke složitějším úkonům [Práce s drátem se některým nedařila, výrobek roztrhli, ale znovu zalepili.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit s některými novými anglickými výrazy [Práce na interaktivní tabuli a opakování anglických slovíček žáky bavila a nečinila žádné větší problémy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Ukázka finálního výrobku
  • Ukázka ubrouskové techniky - samostatná práce žáků
  • Ukázka práce s drátem učitelem - práce žáků, pomoc učitele
Učební pomůcky:
srdce z kašíru z předešlé hodiny, ubrousek s obrázky, malé nůžky, bílý balakryl, lepidlo na ubrouskovou techniku, kleštičky, drátky

Popis hodiny
Úvod
Přivítání, pozdrav - česky, anglicky
Prezentace
Seznámení s cílem, činností
Hlavní část
Rozdělení žáků do skupin, podle toho, který dekor ubrousku si vybrali. Vysvětlení postupu práce, důležitosti přesnosti při práci, upozornění, že se ubrousek po zvlhčení lepidlem snadno trhá. Během výuky učitel používá anglické výrazy, vztahující se k tématu, které mají žáci napsané jak na tabuli, tak popsané samotné pomůcky a karty s další slovní zásobou po třídě. Před závěrem hodiny si žáci s učitelem žahrají hru, kdy přiřazují správné anglické názvy k barevným kartičkám. Tím si zopakují barvy, které používali při své práci.
Závěr
Na konci vyučování proběhne zhodnocení vlastní práce i práce druhých, výstava dokončených děl, úklid pomůcek a třídy.
Na závěr práce na interaktivní tabuli s aglickou slovní zásobou, kde žáci slyší slova audiovizuální podobě a mohou je opakovat.
Rozloučení, odchod ze třídy.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
květinový vzorfloral pattern
fantazieimagination
lepidloglue
bíláwhite
červenáred
žlutáyellow
fialováviolet
srdceheart
oranžováorange
růžovápink
bleděmodrálight blue
ubrousková technikanapkin technique