logo

V pracovním poměru

I. - úvodní informace
Název:
V pracovním poměru
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • volba povolání [ústní ověření problematiky v diskuzi]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadit nové anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu [žáci vybírají správný anglický překlad českých pojmů a frází a naopak - interaktivní pexeso Hot Potatoes]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, řízený rozhovor, výklad, společná práce
Učební pomůcky:
učebnice, interaktivní tabule, interaktivní pexeso Hot Potatoes internet

Popis hodiny
Úvod
organizační část hodiny
motivační rozhovor
sdělení cíle hodiny
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
v průběhu výuky zařazujeme nové anglické výrazy a fráze vztahující se k tématu (píšeme je také na tabuli a nacvičujeme společně výslovnost)
Závěr
společné ústní zopakování učiva
zopakování anglických pojmů a frází vztahujích se k tématu - interaktivní pexeso Hot Potatoes - žáci soutěží ve dvou skupinách
pokyny k domácí přípravě
zhodnocení hodiny
rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
člověk na trhu prácepeople in the labour market ikona zvuk
Koníček se může stát povoláním.Your hobby may become your job. ikona zvuk
místo výkonu práceworking place ikona zvuk
povoláníoccupation ikona zvuk
trh prácelabour market ikona zvuk
úřad prácejob centre ikona zvuk
zákoník práceLabour Code ikona zvuk
zaměstnánía job, jobs ikona zvuk
volba povoláníjob selection ikona zvuk
druh povolánítype of job ikona zvuk
náplň povoláníjob description ikona zvuk
Co ovlivňuje volbu povolání?What influences job selection? ikona zvuk
hlavní motivy při volbě povolánímain motivations when choosing a job ikona zvuk