logo

Trestní právo

I. - úvodní informace
Název:
Trestní právo
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • trestní právo, trestní zákoník, tresty, přestupek [ústní ověření - žák vysvětlí pojmy vztahující se k tématu]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadit nové pojmy vztahující se k tématu [ověření pomocí přílohy s audio odkazy v průběhu procvičování a na konci hodiny]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, výklad, řízený rozhovor, diskuze, práce s učebnicí
Učební pomůcky:
učebnice, intraktivní tabule, interaktivní test

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka výchovy k občanství probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince, pomáhají vyučující - nejazykářce - předvést žákům správnou anglickou výslovnost - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Listina základních práv a svobodCharter of Fundamental Rights and Basic Freedoms ikona zvuk poznamka
význam právalaw meaning ikona zvuk
právní řád České republikylaw system in the Czech Republic ikona zvuk
právní předpisylaw regulations ikona zvuk
právní normylegal norms ikona zvuk
právní vědomílaw awareness ikona zvuk
odvětví práva České republikybranches of law in the Czech Republic ikona zvuk
právo procesníProcedural Law ikona zvuk
právo soukroméprivate law ikona zvuk
právo veřejnépublic law ikona zvuk
občanská právacivil rights ikona zvuk
trestní právocriminal law ikona zvuk
trestní zákoníkCriminal Code ikona zvuk
Diskutujte ve skupinách.Discuss in groups. ikona zvuk
pořadíorder ikona zvuk
procesprocess ikona zvuk
trest smrti, tresty smrtideath penalty ikona zvuk
trestný čincrime ikona zvuk