logo

Občanské soudní řízení

I. - úvodní informace
Název:
Občanské soudní řízení
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s principy fungování občanského soudního řízení [ověření s využitím modelové situace - spor ve třídě]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadit pojmy vztahující se k tématu [ověření pomocí přílohy s audio odkazy v průběhu procvičování a na konci hodiny]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (školní moodle)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • řízený rozhovor, diskuze, hraní rolí, společná práce
  • multimediální výuka
Učební pomůcky:
projektor, testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.
Hlavní část
Výuka výchovy k občanství probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince, pomáhají vyučující - nejazykářce - předvést žákům správnou anglickou výslovnost - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
soudycourts ikona zvuk
Zopakujeme si...We are going to revise ... ikona zvuk
moc soudníjudicial power ikona zvuk
funkce soudůfunction of coutrs ikona zvuk
odvolací řízeníappeal ikona zvuk
soudcejudge ikona zvuk
soudní síňcourtroom ikona zvuk
rovnoprávné postavení všech občanůequal status of all citizens ikona zvuk
zákony, nařízení, vyhláškylaws, regulations, public notices ikona zvuk
Rozdělme si role.Let's divide up the roles. ikona zvuk
Představte se.Introduce yourselves. ikona zvuk
soudní nezávislostjudicial independence ikona zvuk
soudní řízenílegal proceedings ikona zvuk
soudní senátcriminal court ikona zvuk
právo na spravedlivý soudní procesright to ikona zvuk