logo

Přestupky a správní řízení

I. - úvodní informace
Název:
Přestupky a správní řízení
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • správní řízení, přestupky, povinnosti svědka, správní orgány [uvádění konkrétních příkladů k jednotlivým skupinám přestupků, ústní ověření]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadit pojmy a fráze vztahující se k tématu [pexeso Hot Potatoes]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, řízený rozhovor, práce s učebnicí, samostatná práce
Učební pomůcky:
učebnice, interaktivní tabule, pexeso Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
pozdrav a organizační část hodiny česky a anglicky
seznámení s tématem hodiny - česky i anglicky
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
zařadíme pojmy vztahující se k tématu - také písemně na tabuli
nacvičujeme výslovnost
Závěr
samostaný úkol z učebnice, společná kontrola úkolu
ústní společné shrnutí učiva
zopakování anglických pojmů vztahujících se k tématu - interaktivní pexeso Hot Potatoes - žáci soutěží ve dvou skupinách
rozloučení anglicky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
obecní úřadthe municipality office ikona zvuk
Téma dnešní hodiny je...The topic of today's lesson is ... ikona zvuk
Uveďte příklady.Give me some examples. ikona zvuk
Napište téma hodiny.Write today's topic. ikona zvuk
právní řád České republikylaw system in the Czech Republic ikona zvuk
právní předpisylaw regulations ikona zvuk
právní normylegal norms ikona zvuk
právní vědomílaw awareness ikona zvuk
řešenía solution, solutions ikona zvuk
Co bylo tématem minulé hodiny?What was the topic of the last class? ikona zvuk
právolaw ikona zvuk
zákony, nařízení, vyhláškylaws, regulations, public notices ikona zvuk
napomenutíadmonition ikona zvuk
zákon, zákonylaw. laws ikona zvuk
trestný čincrime ikona zvuk
přestupekoffence ikona zvuk