logo

Orgány právní ochrany a sankce

I. - úvodní informace
Název:
Orgány právní ochrany a sankce
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s orgány právní ochrany a sankcemi za nedodržování zákonů [žáci správně přiřadí pravomoci k příslušnému orgánu - samostatný úkol z učebnice, ústní ověření]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s novými anglickými pojmy vztahujícími s k tématu [interaktivní cvičení Hot Potatoes]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, diskuze, výklad, práce s učebnicí, samostatná práce
Učební pomůcky:
učebnice, test Hot Potatoes, interaktivní tabule, powerpointová prezentace

Popis hodiny
Úvod
pozdrav a organizační část hodiny česky i anglicky
seznámení s tématem hodiny
motivační rozhovor
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
zařadíme nové anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu - také písemně na tabuli
Závěr
samostatný úkol v učebnici, společná kontrola úkolu
společné ústní shrnutí učiva
zopakování anglických pojmů a frází - interaktivní cvičení Hot Potatoes - vybraní žáci chodí k interaktivní tabuli a vybírají z nabídky spráný anglický překlad
rozloučení česky i anglicky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
trestná činnostcriminal conduct ikona zvuk
zákonná normalegal standard ikona zvuk
zákoníkcode of law ikona zvuk
soudycourts ikona zvuk
sbírka zákonůLaw Code ikona zvuk
právní řád České republikylaw system in the Czech Republic ikona zvuk
právní předpisylaw regulations ikona zvuk
právní vědomílaw awareness ikona zvuk
Otevřete si učebnici na straně ...Open your textbook at page 20. ikona zvuk
občanský zákoníkCivil Code ikona zvuk
soudcejudge ikona zvuk
trestpunishment ikona zvuk
pravidlo, pravidlaa rule, rules ikona zvuk
právo trestníCriminal Law ikona zvuk
právolaw ikona zvuk
právní řádrule of law ikona zvuk
právní normalegal norm ikona zvuk
právní vztahylegal relation ikona zvuk
Podívejte se do učebnice na stranu...Have a look into your textbooks at page ... ikona zvuk