logo

Odpovědnost za škodu

I. - úvodní informace
Název:
Odpovědnost za škodu
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • žáci si uvědomí, že občan zodpovídá za škody způsobené jiným [ověřujeme řízeným rozhovorem na dané téma]
  • žáci budou vědět, jak postupovat v případě, že bude škoda způsobena jim [ověřujeme diskuzí na dané téma]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s novými anglickými pojmy vztahujícími s k tématu [ ověření pomocí přílohy s audio odkazy v průběhu procvičování a na konci hodiny]
  • zopakovat si osvojené pojmy a fráze z minulé hodiny [ ověření pomocí přílohy s audio odkazy v průběhu procvičování a na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, diskuze, výklad, práce s učebnicí, práce ve dvojici
Učební pomůcky:
učebnice, testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.
Hlavní část
Výuka výchovy k občanství probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince, pomáhají vyučující - nejazykářce - předvést žákům správnou anglickou výslovnost - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
nepsané pravidlo, nepsaná pravidlaan unwritten rule, unwritten rules ikona zvuk
fotografiephotograph ikona zvuk poznamka
Listina základních práv a svobodCharter of Fundamental Rights and Basic Freedoms ikona zvuk poznamka
význam právalaw meaning ikona zvuk
právní řád České republikylaw system in the Czech Republic ikona zvuk
právní předpisylaw regulations ikona zvuk
právní normylegal norms ikona zvuk
právní vědomílaw awareness ikona zvuk
práva a povinnosti občanarights and duties of a citizen ikona zvuk
trestní odpovědnost mladistvýchcriminal liability of minors ikona zvuk
odpovědnost za majetekproperty responsibility ikona zvuk
zdravíhealth ikona zvuk
přírodanature ikona zvuk
Podívej se na tyto obrázky.Look at these pictures. ikona zvuk
majetekproperty ikona zvuk
právolaw ikona zvuk
pojištění odpovědnosti za škoduthird party insurance ikona zvuk
právní normalegal norm ikona zvuk
účastníci právních vztahůparties ikona zvuk
způsobilost k právům a povinnostemcapacity ikona zvuk