logo

Smlouvy

I. - úvodní informace
Název:
Smlouvy
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • žáci pochopí k čemu slouží smlouvy, jaké máme druhy smluv, seznámí se s pojmy závazek, pohledávka, dlužník, věřitel... [ústní ověření]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s novými anglickými pojmy vztahujícími se k tématu, procvičovat obecné fráze [interaktivní pexeso Hot Potatoes]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frotální výuka, diskuze, výklad, práce s učebnicí, společná práce
Učební pomůcky:
učebnice, interaktivní tabule, powerpointová prezentace, pexeso v Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
pozdrav a organizační část hodiny česky i anglicky
společné ústní zopakování učiva minulé hodiny
téma hodiny česky i anglicky písemně
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
zařazujeme anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu - také v písemné podobě na tabuli - nacvičujeme společně výslovnost
Závěr
společné ústní shrnutí učiva
pexeso v Hot Potatoes na zopakování anglických výrazů a frází - žáci soutěží ve dvou skupinách
rozloučení česky i anglicky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
právní vědomílaw awareness ikona zvuk
občanskoprávní smlouvycivil contracts ikona zvuk poznamka
vlastnoruční podpisa personal signature ikona zvuk
reklamacecomplaint ikona zvuk
smlouva, smlouvycontract, contracts ikona zvuk
v dnešní hodiněin today's lesson ikona zvuk
téma hodinythe topic of this lesson ikona zvuk
třídní knihaclass register ikona zvuk
Nejprve zapíši do třídní knihy.I am going to write into the class register first. ikona zvuk
pracovní smlouvawork contract ikona zvuk
práva a povinnostirights and duties ikona zvuk
pojistná smlouvapolicy ikona zvuk
věřitel, dlužníkcreditor, debtor ikona zvuk
kupní smlouvabill of sale ikona zvuk