logo

Životní perspektivy

I. - úvodní informace
Název:
Životní perspektivy
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • porozumět pojmům seberealizace, sebevědomí [ústní ověření - žák objasní základní termíny při řízeném rozhovoru]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadit nové pojmy vztahující se k tématu [ověřujeme při společném zopakování anglických výrazů na konci hodiny]
  • opakujeme obecné fráze [správná reakce žáků na pokyny v angličtině]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, výklad, diskuze, řízený rozhovor, společná práce
  • multimediální výuka
Učební pomůcky:
projektor, testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.
Hlavní část
Výuka výchovy k občanství probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince, pomáhají vyučující - nejazykářce - předvést žákům správnou anglickou výslovnost - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
utváření životního názoruformation of life view ikona zvuk
hledání smyslu životasearching for the meaning of life ikona zvuk
životlife ikona zvuk
zdravé sebevědomíhealthy self confidence ikona zvuk
sebevědomíself-confidence ikona zvuk
zdravý životní stylwellness ikona zvuk
štěstíhappiness ikona zvuk
základ životathe basis of life ikona zvuk
pocitfeeling / impression ikona zvuk
život rodiny ve městě a na vesnicifamily life in the city and in the country ikona zvuk
člověk a pracovní životpeople and working life ikona zvuk
kulturní životní stylcultural life style ikona zvuk
životní situacea life situation, life situations ikona zvuk
veřejný životpublic life ikona zvuk
hodnota životathe value of life ikona zvuk
náročné životní situacedemanding life situations ikona zvuk
životní perspektivylife perspectives ikona zvuk
seberealizaceself-realization ikona zvuk
smysl životathe meaning of life ikona zvuk