logo

Příliš mnoho lidí- příliš mnoho problémů III

I. - úvodní informace
Název:
Příliš mnoho lidí- příliš mnoho problémů III
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • příčiny a následky populační exploze [ústní ověření - žák se orientuje v dané problematice]
Jazykové cíle a ověření:
  • opakování pojmů z minulé hodiny [interaktivní test Hot Potatoes]
  • zařazení dalších, náročnějších frází vztahujících se k tématu [společné zopakování na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, výklad, diskuze, řízený rozhovor, společná práce, práce ve dvojici
Učební pomůcky:
učebenice
interaktivní tabule
powerpointová prezentace
karty s anglickými výrazy pro žáky

Popis hodiny
Úvod
organizační část hodiny
společné ústní zopakování učiva z minulých dvou hodin
zopakování anglických slovíček probraných v minulých dvou hodinách (interaktivní test Hot Potatoes - žáci chodí jednotlivě k interaktivní tabuli)
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
zařadíme další fráze vztahující se k tématu (napíšeme je také na tabuli)
Závěr
společné ústní zopakování učiva
zopakování frází probraných v dnešní hodině (žáci ve dvojicích skládají věty z nabídnutých anglických slovíček - společná kotrola správnosti ihned)
zhodnocení hodiny
rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Vyjmenuj příčiny populační exploze.Enumerate the causes of the population explosion. ikona zvuk
Jaké následky má populační exploze?What consequences does the population explosion have? ikona zvuk
Je populační exploze ve světě rovnoměrná?Is population explosion uniform in the world? ikona zvuk