logo

Příliš mnoho lidí- příliš mnoho problémů II

I. - úvodní informace
Název:
Příliš mnoho lidí- příliš mnoho problémů II
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • problematika nárustu počtu obyvatel na Zemi [ústní ověření - řízený rozhovor na konci hodiny]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadit nové pojmy vztahující se k tématu [ústní ověření - společné zopakování na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, výklad, řízený rozhovor, společná práce
Učební pomůcky:
učebnice
interaktivní tabule
powerpointová prezentace

Popis hodiny
Úvod
organizační část hodiny
zopakování učiva z minulých hodin - písemný test
motivační rozhovor
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
zařazujeme nové pojmy vztahující se k tématu (také písemně v powerpointové prezentaci)
Závěr
společné ústní shrnutí učiva
společné ústní zopakování nových anglických pojmů, společný nácvik výslovnosti
zhodnocení hodiny, pokyny k domácí přípravě
rozloučení - česky i anglicky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
hustota obyvatelpopulation density ikona zvuk
vysoká hustota obyvatelhigh population density ikona zvuk
nízká hustota obyvatellow population density ikona zvuk
populační explozepopulation explosion ikona zvuk
příčiny populační explozethe causes of baby boom ikona zvuk
následky populační explozeconsequences of population explosion ikona zvuk