logo

Ohrožené životní prostředí II

I. - úvodní informace
Název:
Ohrožené životní prostředí II
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • životní prostředí, problémy ohrožující životní prostředí [ústní ověření problematiky v diskuzi]
Jazykové cíle a ověření:
  • zopakovat pojmy z minulé hodiny [ústní ověření - společné zopakování na začátku hodiny]
  • zařazení nových anglických pojmů vztahujících se k tématu [společné zopakování na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, výklad, řízený rozhovor, společná práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
učebnice
interaktivní tabule
powerpointová prezentace
karty s anglickými výrazy pro žáky

Popis hodiny
Úvod
organizační část hodiny - vybrané pojmy také anglicky
společné ústní zopakování učiva a anglických pojmů z minulé hodiny
motivační diskuze
Hlavní část
výuka probíhá v češtině, zařazujeme nové anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu (také písemně v powerpointové prezentaci), v průběhu výuky opakujeme také anglické pojmy probrané v minulé hodině
Závěr
společné shrnutí učiva
zopakování anglických pojmů z dnešní hodiny (žáci zvedají karty s anglickými výrazy)
pokyny k domácí přípravě
rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
hustota obyvatelpopulation density ikona zvuk
vysoká hustota obyvatelhigh population density ikona zvuk
nízká hustota obyvatellow population density ikona zvuk
růst počtu obyvatelthe increase of population ikona zvuk