logo

Hledání smyslu života

I. - úvodní informace
Název:
Hledání smyslu života
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Veronika Machálková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Zamyšlení se nad smyslem života [Ústně]
  • Různé názory a odlišnosti spolužáků, ostatních lidí [Diskuze ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Osvojení vybraných anglických slovíček [Písemně a ústně]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Diskuze
  • Rozhovor
Učební pomůcky:
Anglický slovník

Popis hodiny
Úvod
Zamyšlení: ,,Umění žít je vědět, jak vychutnat malé radosti a unést velká břemena" Diskuze.
Opis z tabule vybraná anglická slovíčka k tématu.
Hlavní část
Žáci se zamýšlí nad smyslem života lidí v různých věkových kategorií. Práce ve dvojic. Vzájemná diskuze o svém smyslu života v čem ho vidí, co by chtěli v životě dosáhnout, jaké úspěchy dosáhli, jak se cítili. Co je motivuje, kdo je pro ně v životě důležitý a hraje nezastupitelnou roli v životě atd. Vytvoří mapu energie (kdo jim dává energii a kdo jim ji nejvíce odebírá).
Dalším úkolem je vytvořit recept na štěstí.
Četba vytvořených úkolů.
Závěr
Shrnutí látky, k čemu žáci dospěli. Opakování vybraných anglických slovíček.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
hledání smyslu životasearching for the meaning of life ikona zvuk
rodinafamily ikona zvuk
láskalove ikona zvuk
životlife ikona zvuk
Napiš si recept.Write down the recipe. ikona zvuk
můj domovmy home ikona zvuk
štěstíhappiness ikona zvuk
zdravíhealth ikona zvuk
přátelstvífriendship ikona zvuk
úspěch, úspěchysuccess / achievements ikona zvuk
peníze hotovostní, peníze bezhotovostnícash, non-cash ikona zvuk
základní vzděláníbasic education ikona zvuk
středoškolské vzdělánísecondary education ikona zvuk
vysokoškolské vzděláníuniversity education ikona zvuk