logo

Rodinné právo

I. - úvodní informace
Název:
Rodinné právo
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Veronika Machálková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Orientovat se v pojmech rodinného práva [Ústně a písemně]
  • Seznámeni se zákonem o rodině [Samostatné úkoly]
  • Náhradní rodinná péče [Ústně a písemně]
Jazykové cíle a ověření:
  • Osvojení vybraných anglických slovíček [Práce s pracovním listem v příloze]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Výklad
  • Samostatná práce
  • Diskuze
Učební pomůcky:
Anglický slovník, pracovní list.

Popis hodiny
Úvod
Seznámení s pojmem rodinného práva. Konkrétní příklady, které řeší. Z tabule si žáci zapisují vybraná anglický slovíčka.
Hlavní část
Rodinné právo
orientuje se v následujících pojmech: vznik a zánik manželství, rodina, registrované partnerství, druh, družka, práva a povinnosti účastníků rodinněprávních vztahů.
Role rodičů v rodině. Neúplná rodina, dysfunkční rodina.
Náhradní rodinná péče ( opatrovnictví, pěstounská péče, poručnictví, osvojení, ústavní výchova - dětský domov, diagnostický ústav, výchovné ústavy).
Závěr
Souhrn učiva, opakování vybraných anglických slovíček.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
sourozencisiblings ikona zvuk
dětský domovfoster home ikona zvuk
pěstounská péčefoster care ikona zvuk
osvojeníadoption ikona zvuk
dysfunkční rodinadysfunctional family ikona zvuk
rodinafamily ikona zvuk
domovhome ikona zvuk
citové pouto k domovuan emotional bond to one ikona zvuk
útěky z domovaescapes from home ikona zvuk
práva a povinnosti občana státurights and duties of a citizen ikona zvuk
Mám rád svůj domov.I like my home. ikona zvuk
hodnota životathe value of life ikona zvuk
neúplná rodinaa single-parent family ikona zvuk
manželstvímarriage ikona zvuk
příbuznírelatives ikona zvuk
sociální úřadsocial office ikona zvuk