logo

Ohrožené životní prostředí

I. - úvodní informace
Název:
Ohrožené životní prostředí
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • životní prostředí [ústní ověření - žák vysvětlí pojmy vztahující se k tématu]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadíme nové anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu [žáci přiřadí správný anglický překlad k českým pojmům a frázím - interaktivní přiřazovací cvičení Hot Potatoes]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, výklad, řízený rozhovor, společná práce
Učební pomůcky:
učebnice, interaktivní tabule, interaktivní cvičení Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
organizační část hodiny
motivační rozhovor
sdělení cíle hodiny
Hlavní část
výuka probíhá v češtine
zařazujeme nové anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu (také písemně v powerpointové prezentaci), společně nacvičujeme výslovnost
Závěr
společné ústní zopakování učiva
zopakování anglických pojmů a frází vztahujících se k tématu - interaktivní cvičení Hot Potatoes - vybraní žáci chodí jednotlivě k interaktivní tabuli a přiřazují anglické překlady k českým pojmům a frázím
zhodnocení hodiny
pokyny k domácí přípravě
rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
životní prostředíenvironment ikona zvuk
dopad na životní prostředíimpact on the environment ikona zvuk
ochrana životního prostředíenvironmental conservation ikona zvuk
životní prostředí kolem násthe environment around us ikona zvuk
péče o krajinu a životní prostředícountry care and conservation ikona zvuk
kultura životního prostředículture of environment ikona zvuk
odbor životního prostředídepartment of environment ikona zvuk
Budeme diskutovat na téma ochrana životního prostředí.We are going to discuss the topic of environmental protection. ikona zvuk
Freony jsou nebezpečné pro životní prostředí.Freons are dangerous for the environment. ikona zvuk
stav životního prostředíthe state of the environment ikona zvuk
Kdo je zodpovědný za stav životního prostředí?Who is responsible for the state of the environment? ikona zvuk
instituce zabývající se ochranou životního prostředíinstitutions that deal with the environment ikona zvuk
Poškozujeme prostředí, ve kterém žijeme.We damage the environment we live in. ikona zvuk
Chráníme životní prostředí.We protect the environment. ikona zvuk
člověk a životní prostředíhuman being and environment ikona zvuk