logo

Globální problémy

I. - úvodní informace
Název:
Globální problémy
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • globalizace, globální problémy [ústní ověření problematiky v diskuzi]
Jazykové cíle a ověření:
  • opakování pojmů a frází z minulé hodiny [interaktivní test Hot Potatoes]
  • zařadíme další fráze vztahující se k tématu [společné ústní zopakování na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, výklad, diskuze, řízený rozhovor, práce ve dvojici
Učební pomůcky:
učebnice, interaktivní tabule, interaktivní test Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
organizační část hodiny
zopakování anglických pojmů vztahujících se k tématu - interaktivní test Hot Potatoes
ústní zopakování učiva z minulých hodin - vybraní žáci
Hlavní část
výuka probíhá v češtině, zařazujeme další fráze vztahující se k tématu (také písemně na tabuli)
Závěr
společné ústní zopakování učiva
zopakování nových anglických frází (žáci ve dvojici poskládají věty z nabídnutých anglických slov - společná kontrola ihned)
pokyny k domácí přípravě
rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Globální problémy ohrožují celé lidstvo.Global problems threaten the mankind. ikona zvuk
Čím jsou globální problémy způsobeny?What are global problems caused by? ikona zvuk