logo

Problémy současného světa

I. - úvodní informace
Název:
Problémy současného světa
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • globální problémy [ústní ověření - řízený rozhovor na konci hodiny- žák vysvětlí danou problematiku a vybrané pojmy]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadíme anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu [žáci vybírají správný anglický překlad českých pojmů a frází - interaktivní cvičení Hot Potatoes]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, výklad, řízený rozhovor, diskuze, práce s učebnicí
Učební pomůcky:
učebnice, interaktivní tabule, interaktivní cvičení Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
organizační část hodiny
motivační rozhovor
sdělení cíle hodiny - téma napíšeme na tabuli česky i anglicky
ústní společné zopakování učiva z minulé hodiny
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
v průběhu výuky zařazujeme anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu (fráze píšeme také na tabuli, pojmy jenom ústně, nacvičujeme výslovnost)
Závěr
ústní společné zopakování učiva
zopakování anglických pojmů a frází vztahujících se k tématu - interaktivní test Hot Potatoes - žáci chodí jednotlivě k tabuli a vybírají správný anglický překlad českých pojmů a frází
zhodnocení hodiny
pokyny k domácí přípravě
rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
další problémyother problems ikona zvuk
globální problémyglobal issues ikona zvuk
některé etické problémysome ethic problems ikona zvuk
světworld ikona zvuk
Co je a co není rasismus?What is and is not racism? ikona zvuk
globální a lokální problémyglobal and local problems ikona zvuk
každodenní problémyeveryday problems ikona zvuk
závažné problémyserious problems ikona zvuk
ekologické problémyecological problems ikona zvuk
společenské problémysocial problems ikona zvuk
globální světglobal world ikona zvuk
problémy současného světaproblems of the present world ikona zvuk
běžný problém, běžné problémy (obvyklé, časté)a common problem, common problems ikona zvuk
xenofobiexenophobia ikona zvuk
Globální problémy ohrožují celé lidstvo.Global problems threaten the mankind. ikona zvuk
příčiny globálních problémůcauses of global problems ikona zvuk
možné důsledky globálních problémůpossible consequences of global problems ikona zvuk