logo

Hospodaření IV

I. - úvodní informace
Název:
Hospodaření IV
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • státní rozpočet - příjmy a výdaje státního rozpočtu [ústní ověření - žák vysvětlí, čím je státní rozpočet tvořen, co je financováno ze státního rozpočtu]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadíme další pojmy vztahující se k tématu, opakujeme pojmy z minulých tří hodin [interaktivní pexeso v Hot Potatoes]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, řízený rozhovor, hraní rolí, práce s učebnicí
Učební pomůcky:
učebnice, interaktivní tabule, interaktivní pexeso

Popis hodiny
Úvod
organizační část hodiny
motivační rozhovor - zařadíme vybrané anglické pojmy k tématu
Hlavní část
výuka probíhá v češtině, zařadíme další nové anglické pojmy vztahující se k tématu (ústně, žáci společně opakují)
Závěr
shrnutí učiva - diskuze
zopakování všech výrazů vztahujících se k hospodářství (interaktivní pexeso Hot Potatoes - žáci rozděleni do dvou skupin)
pokyny k domácí přípravě a rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
soukromé vlastnictvíprivate ownership ikona zvuk
zdrojesources ikona zvuk
zemědělstvíagriculture ikona zvuk
kulturaculture ikona zvuk
ochrana životního prostředíenvironmental conservation ikona zvuk
zdravotnictvímedicine ikona zvuk
duševní vlastnictvíspiritual ownership ikona zvuk
duševní vlastnictvíintellectual property ikona zvuk