logo

Hospodaření II

I. - úvodní informace
Název:
Hospodaření II
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • fungování trhu, tržní cena, veřejné výdaje, státní dotace [ústní ověření - řízený rozhovor na konci hodiny- žák vysvětlí danou problematiku a vybrané pojmy]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadíme anglické pojmy vztahující se k tématu [žáci přiřadí správný anglický překlad k českým pojmům]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, výklad, řízený rozhovor, diskuze, práce s učebnicí
Učební pomůcky:
učebnice, balicí papír, nástěnka, pracovní listy s úkolem na zopakování anglických pojmů

Popis hodiny
Úvod
organizační část hodiny česky
společné ústní zopakování učiva z minulé hodiny
motivační rozhovor
sdělení cíle hodiny
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
zařazujeme nové anglické pojmy - tvoříme pojmovou mapu na balicí papír (hotovou pojmovou mapu na konci hodiny připevníme na nástěnku)
Závěr
společné ústní zopakování učiva
opakování anglických pojmů k tématu - žáci přiřadí správný anglický překlad k českým pojmům - úkol v pracovním listě - žáci pracují samostatně, společná kontrola správnosti ihned - zároveň nacvičujeme výslovnost
pokyny k domácí přípravě
rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
tržní hospodářstvímarket economy ikona zvuk
hospodářstvíeconomy ikona zvuk
rozpočetbudget ikona zvuk
bezpečnost a stabilita zeměsecurity and stability of the country ikona zvuk
hospodářství České republikyeconomy of the Czech Republic ikona zvuk
zahraniční firmaforeign company ikona zvuk
zdravotnictvímedicine ikona zvuk
domácnosti, podniky, státhouseholds, companies and state ikona zvuk
poptávkademand ikona zvuk
výdajecosts ikona zvuk
hospodářství EvropyEuropean economy ikona zvuk
světové hospodářstvíworld economy ikona zvuk
monopolmonopol ikona zvuk