logo

Hospodaření

I. - úvodní informace
Název:
Hospodaření
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • ekonomika, ekonomie, státní hospodářství, příkazová ekonomika, tržní ekonomika [ústní ověření - žák vysvětlí rozdíl mezi ekonomií a ekonomikou, vysvětlí, co jsou to statky a služby, charakterizuje příkazovou a tržní ekonomiku, žák objasní, jakou roli hraje stát v národním hospodářství]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadíme anglické pojmy vztahující se k tématu [žáci přiřazují správný anglický překlad českých pojmů a naopak - interaktivní pexeso Hot Potatoes]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, výklad, řízený rozhovor, diskuze, práce s učebnicí, společná práce
Učební pomůcky:
učebnice, interaktivní tabule, interaktivní pexeso Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
organizační část hodiny
sdělení cíle hodiny
ústní opakování učiva z minulé hodiny - vybraní žáci
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
v průběhu výuky zařazujeme anglické pojmy vztahující se k tématu - píšeme je také na tabuli a nacvičujeme výslovnost
Závěr
společné ústní zopakování učiva - řízený rozhovor
zopakování nových anglických pojmů (interaktivní pexeso Hot Potatoes - žáci rozděleni do dvou skupin)
pokyny k domácí přípravě
rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
hospodářstvíeconomy ikona zvuk
zbožígoods ikona zvuk poznamka
výrobaproduction ikona zvuk
tržní ekonomikamarket economy ikona zvuk
zaměstnanostemployment ikona zvuk
tržní cenamarket price ikona zvuk
statky a službygoods and services ikona zvuk
nezaměstnanostunemployment ikona zvuk
podpora v nezaměstnanostiunemployment benefits ikona zvuk
konkurencecompetition ikona zvuk
ekonomikaeconomy ikona zvuk
cena zbožíthe price of goods ikona zvuk