logo

Rodina a zákony IV

I. - úvodní informace
Název:
Rodina a zákony IV
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • rozvod, střídavá péče, společná péče, adopce, osvojení, poručenství, pěstounská péče [interaktivní test Hot Potatoes - žáci pracují samostatně]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadit nové pojmy a fráze vztahující se k tématu, zopakovat pojmy z minulé hodiny [ústní ověření na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, řízený rozhovor, výklad, samostaná práce, práce ve dvojici
Učební pomůcky:
učebnice, interaktivní tabule, interaktivní testy Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
organizační část hodiny
ústní společné zopakování učiva z minulé hodiny (také zopakujeme vybrané anglické výrazy)
motivační rozhovor
Hlavní část
výuka probíhá v češtině, zařazujeme další anglické pojmy a fráze
Závěr
zopakování učiva - interaktivní test Hot Potatoes (žáci pracují samostatně, odpovědi zaznamenávají do sešitu - kotrola společná ihned )
ústní zopakování nových anglických výrazů a frází
rozloučení anglicky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
cílfinish ikona zvuk
tolerancetolerance ikona zvuk
soudycourts ikona zvuk
důvodyreasons ikona zvuk
právo sociálního zabezpečeníSocial Care Law ikona zvuk
dospělíadults ikona zvuk
organizaceorganization, organizations ikona zvuk