logo

Rodina a zákony III

I. - úvodní informace
Název:
Rodina a zákony III
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zákon o rodině, zákon o sociálně právní ochraně dětí, poradny pro rodinu a manželství [ústní ověření - řízený rozhovor na konci hodiny]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadit nové pojmy vztahující se k tématu, opakovat pojmy z minulých hodin [interaktivní cvičení v Hot Potatoes]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, výklad, řízený rozhovor, diskuze, práce s učebnicí
Učební pomůcky:
učebnice, interaktivní tabule, interaktivní cvičení Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
organizační část hodiny - vybrané fráze česky i anglicky
zopakování učiva z minulé hodiny, zároveň zopakujeme také vybrané anglické výrazy
motivační rozhovor - zařadíme vybrané anglické výrazy
Hlavní část
výuka probíhá v angličtině, zařazujeme další anglické pojmy a fráze (promítáme je také v powerpointové prezentaci)
Závěr
společné ústní shrnutí učiva - řízený rozhovor
společné zopakování anglických výrazů a frází -interaktivní cvičení Hot Potatoes (žáci chodí po jednom k interaktivní tabuli)
rozloučení anglicky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
důstojné řešení konfliktních situacía dignified solution to conflict situations ikona zvuk
seznamlist ikona zvuk
konflikt, konfliktyconflict, conflicts ikona zvuk
poradnaadvice bureau ikona zvuk poznamka