logo

Rodina a zákony II

I. - úvodní informace
Název:
Rodina a zákony II
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • rodičovstní, narození dítěte, výchova [ústní ověření - řízený rozhovor na konci hodiny]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadit nové pojmy vztahující se k tématu, opakovat pojmy z minulých hodin [žáci budou na ústní pokyn vybírat a zvedat správné anglické výrazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, výklad, řízený rozhovor, diskuze, hraní rolí, práce ve dvojici
Učební pomůcky:
učebnice, karty s anglickými výrazy

Popis hodiny
Úvod
organizační část hodiny (vybrané fráze jen anglicky)
ústní společné zopakování učiva z minulé hodiny, zároveň opakujeme také anglické fráze probrané minulou hodinu
Hlavní část
výuka probíhá v češtině, zařazujeme další anglické pojmy a fráze
Závěr
společné ústní zopakování učiva - řízený rozhovor
zopakování anglických výrazů - žáci pracují ve dvojicích - na pokyn zvedají karty s anglickými výrazy
pokyny k domácí přípravě a rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
plánované rodičovstvífamily planning ikona zvuk
Zahrajeme si hru.We are going to play a game. ikona zvuk
Představte si následující situaci.Imagine the following situation. ikona zvuk
výchovaeducation ikona zvuk
narození dítětebirth ikona zvuk