logo

Rodina a zákony

I. - úvodní informace
Název:
Rodina a zákony
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • rodina, manželství, registrované partnerství [ústní ověření - řízený rozhovor na konci hodiny]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadit nové pojmy a fráze vztahující se k tématu [žáci přiřadí správný anglický překlad k českým pojmům a frázím - interaktivní přiřazovací cvičení Hot Potatoes]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, výklad, řízený rozhovor, diskuze, práce s učebnicí, práce ve dvojici
Učební pomůcky:
učebnice, interaktivní tabule, interaktivní test hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
organizační část hodiny
motivační rozhovor
sdělení cíle hodiny
téma hodiny napíšeme na tabuli - česky i anglicky
Hlavní část
ústní zkoušení učiva z předchozího tématu
výuka probíhá v češtině
v průběhu výuky zařazujeme nové anglické pojmy a fráze (píšeme je také na tabuli)
Závěr
společné ústní shrnutí učiva - řízený rozhovor
zopakování anglických výrazů a frází - interaktivní přiřazovací test Hot Potatoes - společná práce
zhodnocení hodiny
pokyny k domácí přípravě
rozloučení anglicky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
kapitola, kapitolya chapter, chapters ikona zvuk
rodinafamily ikona zvuk
rodičeparents ikona zvuk
Dnes budu zkoušet...Today, I am going to test... ikona zvuk
práva a povinnostirights and duties ikona zvuk
dítěchild ikona zvuk
právolaw ikona zvuk
zákony, nařízení, vyhláškylaws, regulations, public notices ikona zvuk
rodinné právofamily law ikona zvuk
zkoušettest, examine ikona zvuk
výhody a nevýhodypros and cons ikona zvuk