logo

V pracovním poměru III

I. - úvodní informace
Název:
V pracovním poměru III
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadit nové pojmy vztahující se k tématu, opakovat pojmy z minulých hodin [interaktivní pexeso v Hot Potatoes]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
Učební pomůcky:

Popis hodiny
Úvod
Hlavní část
Závěr

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Zjistěte informace o...Find information on ... ikona zvuk
zjistitfind put ikona zvuk
Co jste zjistili?What did you find out? ikona zvuk
najítfind ikona zvuk
Informace vyhledejte na internetu.Find the information on the Internet. ikona zvuk
penízemoney ikona zvuk
úřad prácejob centre ikona zvuk