logo

Příjmy a výdaje v rodině

I. - úvodní informace
Název:
Příjmy a výdaje v rodině
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Iva Kočí
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Na příkladech rodinného hospodaření vysvětlit rovnováhu příjmů a výdajů, rozdělení na důležité a nedůležité. Sociální nerovnost. [Přímo při společné práci na rozboru domácího úkolu.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Hlavní pojmy v anglčtině, jen zásadní. [Vizuální přiřazení, opakování doplněním českého nebo anglického slova viz příloha na konci hodiny.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Na základě vlastních informací odvodit výdajové skupiny, řízeným rozhovorem vysvětlit pojmy čistá a hrubá mzda.
Učební pomůcky:
Hrací papírové peníze, tabule, sešit, CLIL text na doplnění.

Popis hodiny
Úvod
Zahájení hodiny, anglicky třídní kniha.
Motivace rozložení hromátka peněz - výplata. Na co všechno je budu potřebovat.
Hlavní část
Vysvětlení, jen velmi stručně, na konkrétních číslech rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou, informace o průměrné mzdě v ČR.
Na základě DÚ na tabuli společně vytvořit dvě skupiny výdajů - pravidelné a nepravidelné.
Barevně označit životně nutné.Vymýšlet, jak ušetřit u jednotlivých rodinných výdajů/ např.
méně telefonovat, tolik nemlsat.../ Žáci pracují jen s názvy jednotlivých výdajů, nikdy nechtít konkrétní čísla. Rozdíly mezi nájmem a vlastním bydlením.
Řízený rozhovor - jak si spořit, mohu pracovat do patnácti let, co vím o půjčování peněz...
/Žáci už mají znalosti kreditní karty, půjčky.../
Průběžně CLIL podle probíraných pojmů.
Závěr
Shrnutí společně s anglickou slovní zásobou viz příloha. Zadání referátu o daních na příští hodinu.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
příjmy z cestovního ruchuincome from tourism ikona zvuk
počítatcount ikona zvuk
hospodaření s půdousoil management, agriculture, husbandry ikona zvuk
penízemoney ikona zvuk
věřitel, dlužníkcreditor, debtor ikona zvuk
příjmy a výdaje rodinyfamily incomes and outcomes ikona zvuk
výdajecosts ikona zvuk
splátky úvěrůloan payments ikona zvuk
Máme peníze.We have money. ikona zvuk
dluhdebt ikona zvuk
pravidelné měsíční splátkyregular monthly instalments ikona zvuk