logo

Moc soudní

I. - úvodní informace
Název:
Moc soudní
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Iva Kočí
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vysvětlit funkci soudů v ČR, jejich systém a zaměření. [Opakování formou otázek na začátku další hodiny a referátu.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Doplnění anglických slovíček k danému tématu, . [Doplňovačka, až třetí hodinu, spojena s druhým tématem.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální prací s učebnicí, samostatnou prací se sešitem a společním opakováním objasnit a upevnit znalost o funkci soudů, zdůraznit jejich práci nejen v oblasti trestní činnosti, kam ji žáci hlavně směrují. Odvozovat z praktických informací .
Učební pomůcky:
Učebnice OV Frauspro osmý ročník, sešit, interaktivní tabule s přehledem stupňů soudnictví u nás/ MV ČR/, tabulka se soudním systémem k ústavě ČR / vydavatel neuveden/

Popis hodiny
Úvod
Zahájení hodiny, referát na téma soudní jednání. /z novin nebo internetu zadaný minulou hodinu/.
Hlavní část
Učebnice OV pro osmý ročník, článek o soudech. Společná četba.
Otázky za článkem / hlavně kde se se soudy setkáváme./
Přehled soudů a jejich stupňů, zárověň doplnit vhodné aglické termíny / na magnetické tabuli/.
Přůběžně zapisovat do sešitu.
Vysvětlit dvojstupňový soudní systém.
Úlohu ústavního soudu v Brně.
Závěr
Shrnutí učiva pomocí přehledné tabulky a zadání referátu na příští hodinu.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
moc soudníjudicial power ikona zvuk
soudycourts ikona zvuk
funkce soudůfunction of coutrs ikona zvuk
obhájcebarrister ikona zvuk
soudcejudge ikona zvuk
soudní síňcourtroom ikona zvuk
rozsudekverdict, sentence ikona zvuk
budovabuilding ikona zvuk
okresdistrict ikona zvuk
vrchní soudthe Constitutional court ikona zvuk
nejvyšší soudSupreme Court ikona zvuk
krajský soudcounty court ikona zvuk
Mezinárodní soudní dvůrInternational Court of Justice ikona zvuk
Evropský soud pro lidská právaEuropean Council of Human Rights ikona zvuk
soudní řízenílegal proceedings ikona zvuk
soudní senátcriminal court ikona zvuk
sporcase ikona zvuk
rozhodnutídecision ikona zvuk
právo na spravedlivý soudní procesright to ikona zvuk
pravomocicompetences ikona zvuk
poplatkyfees ikona zvuk