logo

Hra na volby

I. - úvodní informace
Název:
Hra na volby
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Iva Kočí
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vysvětlit základní principy demokratických voleb a možnosti aktivní účasti občanů. [Při imitaci voleb opakovat volební principy.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Doplnění anglické slovní zásoby u vybraných pojmů. [Na konci hodiny pospojovat na příloze poházená slova, použít dvě barvy.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Praktickou činností vysvětlit způsob hlasování při přímých volbách, upevnit prací s učebnicí.
Učební pomůcky:
Učebnice pro osmý ročník, sešit, staré volební lístky, výtisk zákona o volbách," volební" urna, papírky na napsání možností pro každého žáka, příloha pro CLIL.

Popis hodiny
Úvod
Zahájení hodiny, zopakování učiva z minulé hodiny formou otázek.
Hlavní část
Motivace - staré volební lístky a obálky.
Článek o volbách v učebnici, do sešitu odvodit a zapsat principy voleb/ všeobecný, přímý, rovný a tajný/ a do kterých orgánů občané volí. Průběžně anglická slovní zásoba.
Rozdat lístky mezi žáky, bude se volit místo pro školní výlet. Volba např. zástupců žáků v ověřovací třídě není vhodná, nejsou nejlepší kolektiv.Zahrát si na volby, místo zástěny jsme otevřeli dveře, při sčítání hlasů pozorovatelé na kontrolu, vybírali mezi třemi možnostmi, opakovat principy a pravidla, spolu se slovní zásobou CLIL.
Závěr
Zhodnocení hodiny hlavně žáky, zadání referátů k tématu, např. výsledky voleb v mé obci.
Pro shrnutí CLIL viz příloha.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
občancitizen ikona zvuk
skupinová prácegroup work ikona zvuk
Evropská komiseEuropean Commission ikona zvuk
občanský průkazID card ikona zvuk
volební právo všeobecnégeneral right to vote ikona zvuk
obecmunicipality ikona zvuk
hlasovánívoting ikona zvuk
volební právo rovnéequal right to vote ikona zvuk
volební právo přímédirect right to vote ikona zvuk
volební právo tajnésecret right to vote ikona zvuk