logo

Moc výkonná - prezident ČR

I. - úvodní informace
Název:
Moc výkonná - prezident ČR
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Iva Kočí
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Definice hlavy státu, jeho pravomoci a úloha v demokratickém státě. [Opakování při referátech další hodinu, otázkami a podle tabulky.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Doplnění termínů k funkci prezidenta. [Doplnění textu viz příloha, výběr nejznámějších na nástěnku do kmenové třídy.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Na základě znalostí z historie odvození typů hlav států / král - prezident/, jejich postavení v současnosti. Rozsah pravomocí, způsob volby a důležitost v demokracii. Demonstrace na interaktivní tabuli - přehled prezidentů našeho státu.
Učební pomůcky:
Učebnice, sešit, interaktivní tabule, přehledná tabulka k Ústavě ČR, anglická slovíčka, list na doplnění.

Popis hodiny
Úvod
Opakování znalostí o Ústavě ČR formou referátu.
Hlavní část
Vysvětlení pojmu moc výkonná - učebnice.
Definice hlavy státu / prezident, král, císař/. Průběžně zápis do sešitu.
Pravomoci prezidenta ČR - tabulka k Ústavě ČR, anglická slova průběžně, vysvětlení pojmů amnestie, imunita, přímá volba.
Přehled prezidentů republiky od roku 1918 interaktivní tabule. /Wikipedia/
Důležitost hlavy státu - zastupování doma i v zahraničí - učebnice. Průběžne ke každému pojmu slovní zásoba CLIL psaná na tabuli, přepis do sešitu.
Závěr
Shrnutí, zadání referátů/ hlavy států jinde./ Doplnění slov pod obrázky, nalepit do sešitu, viz příloha./

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
amnestieamnesty ikona zvuk
vlajkaflag ikona zvuk
moc výkonnáexecutive power ikona zvuk
Prezident je hlava státu.The president is the head of the state. ikona zvuk
prezidentská standartastandard of the president ikona zvuk
hrad, hradya castle, castles ikona zvuk
první český prezidentthe first Czech president ikona zvuk
sídlo prezidenta a státních institucíthe seat of the president and state institutions ikona zvuk
imunitaimmunity ikona zvuk
pravomocicompetences ikona zvuk