logo

Ústava - základní zákon státu

I. - úvodní informace
Název:
Ústava - základní zákon státu
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Iva Kočí
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení se základním zákonem státu, jeho historií a obsahem. [Další hodinu opakování probraných pojmů, dobře si pamatují informace provázené konkrétními příklady.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámení se základními pojmy fungování států v angličtině. [Ověřeno v další hodině, na " hodinách", viz ilustračná příloha. Nejčastěji používaná slova mají na nástěnce v kmenové třídě, doplněna vhodnými obrázky, viz příloha.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatnou a společnou prací s ukázkami a textem Ústavy ČR vysvětlení její základní důležitost v demokratické zemi pro zajištění základních lidských práv.
Učební pomůcky:
Ústavy našeho státu od vzniku státu do současnosti, současná ústava pro každého žáka, anglické termíny promítnuté na interaktivní tabuli, sešit.

Popis hodiny
Úvod
Staré ústavy, současná, státní znaky na nich, préambule nejstarší a současné.
Hlavní část
Vyvětlení funkce ústavy, její nadřazenost ostatním zákonům.
Ochrana občanských práv a svobod a ústavy.
Rozdělení na jednotlivé hlavy / Vysvětlení pojmů hlava, článek, odstavec, paragraf./
Průběžně aglické termíny.
Každý žák má svoji ústavu, podrobná samostatná a společná práce práce s hlavou první.
Závěr
Společný zápis do sešitu a každý si vybere sám, jeden odstavec, který ho zaujal.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
konstituční monarchieconstitutional monarchy ikona zvuk
článek psanýa written article ikona zvuk
odstavec, odstavcea paragraph, paragraphs ikona zvuk
vypsatwrite/excerpt ikona zvuk
republika, republikya republic, republics ikona zvuk
Ústava České republikyConstitution of the Czech Republic ikona zvuk
ústavaConstitution ikona zvuk
demokraciedemocracy ikona zvuk
státcountry ikona zvuk
zákony, nařízení, vyhláškylaws, regulations, public notices ikona zvuk
hlava, hlavya head, heads ikona zvuk
historický dokumenta historical document, a historical documentary ikona zvuk poznamka