logo

Přírodní a kulturní bohatství

I. - úvodní informace
Název:
Přírodní a kulturní bohatství
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Veronika Machálková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Má přehled o kulturních a přírodních památkách v naší vlasti [Práce s pracovním listem (vybrané fotografie na kterých jsou zachycena místa v naší rebublice)]
  • Umí vyhledat nejvýznamější přírodní a kulturní památky naší země [Práce s atlasem (vyhledává a orientuje se v atlase)]
Jazykové cíle a ověření:
  • Vybraná slovíčka ze základních kapitol [Formou ústní, písemné spojování a přiřazování k daným obrázkům]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frotální výuka, skupinová práce, práce samostatná s textem a obrázky
Učební pomůcky:
Fotografie, obrázky, vytištěná slovíčka, atlas ČR

Popis hodiny
Úvod
Žákům vysvětlíme výkladem rozdělení našeho kulturního bohatství. Na tři skupiny 1. Významné výtvory lidské činnosti,2. Kulturní zvyklosti 3. Chráněná území. Žáci mají tři druhy anglických kartiček s těmito názvy (viz.příloha).Vyjmenováváme pojmy z těchto oblastí a žáci je přiřazují. Pojmy které žákům uvádíme ( např. Pražský hrad, české korunovační klenoty,Velikonoční pondělí, propast Macocha, Litovelské Pomoraví, Žofínský prales, Telč, Ditrichštejnský palác v Brně, NP Podyjí atd.)
Hlavní část
Výkladem rozdělíme a podrobně popíšeme rozdělení tří skupin. Žáci při této aktivitě mají seznam památek,které budou přiřazovat do skupin (skupiny a podskupiny jsou v anglickém jazyce - žáci přiřazují viz. příloha)
1. Významné výtvory lidské činnosti: patří tam předměty, stavby, případně jejich soubory, které jsou důležitými doklady historického vývoje a způsobu života společnosti. S ohledem na význam rozdělujeme: a) památky zapsané do Seznamu světového dědictví UNESCO-nejvýznamnější kulturní a přírodní památky z celého světa byly zařazeni pro svoji unikátnost organizaci UNESCO, b) národní kulturní památky-označujeme výtvory lidské činnosti, které jsou považovány za nejvýznamnější součást kulturního bohatství, rozhoduje vláda České republiky, počet památek 230, c) kulturní památky- jsou věci nebo jejich soubory, které jsou významnými doklady historického vývoje, způsobu života a společnského prostředí od nejstarších dob po současnost, mají také přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem počet je kolem 44 500.
2. Kulturní zvykolsti rozumíme obyčeje a zvyky po našich předcích. Spojujeme je s oslavami různých svátků a výročí.
3. Chráněná území vlivem velkého zasahování do naší přírody, bylo velkou nutností vytvořit systém její ochrany. Rozlišujeme čtyři základní typy chráněných území: a) národní parky, b)chráněné krajinné oblasti, c) přírodní rezervace, d) přírodní památky.Závěr
Závěrečné zamíchání anglických kartiček a kontrola správnosti zařazení pojmů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zámecké parkychateau parks ikona zvuk
přírodanature ikona zvuk
jezero, jezeraa lake, lakes ikona zvuk
památky města BrnaBrno sights ikona zvuk
kulturaculture ikona zvuk
ochrana životního prostředíenvironmental conservation ikona zvuk
chráněná krajinná oblastprotected lanscape area ikona zvuk
velkoměsto, velkoměstaa city, cities ikona zvuk
přírodní rezervacenature reserve ikona zvuk
národní parknational park ikona zvuk
budovabuilding ikona zvuk
slavkovský zámecký parkSlavkov castle park ikona zvuk