logo

Vývoj platidel

I. - úvodní informace
Název:
Vývoj platidel
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Iva Kočí
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák získá přehled o vývoji, obchodování a způsobu placení při směně zboží. Seznámí se s papírovými bankovkami, jejich ochrannými prvky. Doplněno o informace o trestné činnosti padělání peněz. [Shrnutí učiva na konci hodiny .]
Jazykové cíle a ověření:
  • Cílem je doplnit anglickou slovní zásobu k učivu, vybrat mezinárodně používaná slova. [Anglické termíny opakování na konci hodiny, spojováním správných dvojic na magnetické tabuli společně se shrnutím učiva, žáci si pamatují hlavně slova mezinárodně používaná.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Vytvořit přehled vývoje platidel na tabuli, doplnit názornými příklady / obrázky nebo skutečnými předměty./ Využití mezipředmětových vztahů s dějepisem a vlastních znalostí a zkušeností žáků.
Učební pomůcky:
Tabule, sešit, obrázky a makety. Ochranné prvky bankovek - plakáty, neplatné papírové bankovky a mince, ukázky platných. Šeky, karty, přehled slov CLIL /příloha/, "hodiny" na opakování příloha.

Popis hodiny
Úvod
Zahájení hodiny - referátna téma poklad v Jihlavě/ nález stříbrných mincí./ Motivace neplatné peníze, pazourek, hřivna, žáci individuálně prohlédnou. Společně odvodit, že to byla všechno platidla v různých dobách.
Hlavní část
Probírání jednotlivých druhů platidel, mezipředmětové vztahy s dějepisem. Výměnný obchod - zápis na tabuli tvoříme společně, potom do sešitu.
Náhradní platidla - průběžně doplnění vhodných anglických slov na vytištěném přehledu.
Platba kovem, vznik kovových mincí, drahé kovy.
Vznik papírových bankovek, jejich hodnota, ochranné prvky.
Bezhotovostní platby / šeky, platební karty, internet/.
Závěr
Shrnutí učiva, přehled slov pro CLIL z dnešní hodiny na magnetické tabuli "hodiny" viz ilustrační příloha, vybrat nejznámější a nejtěžší anglické slovo.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
dukát - zlatá minceducat - gold coin ikona zvuk
kovymetals ikona zvuk
sůlsalt ikona zvuk
mezinárodní měnyinternational currencies ikona zvuk
náhradní platidlosubstitute means of payment ikona zvuk
papírové penízepaper money ikona zvuk
výměnný obchodbarter ikona zvuk
zlatogold ikona zvuk
Připrav si domácí úkol!Get your homework ready! ikona zvuk
kupecmerchants ikona zvuk