logo

Opakování učiva

I. - úvodní informace
Název:
Opakování učiva
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Iva Kočí
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Opakování učiva druhého pololetí v OV. [Přímo během práce v hodině.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Vhodná slovní zásoba v AJ pro CLIL. [Přímo ověření v hodině - zařadit slovo při odpovědi.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Formou soutěže skupin nasbírat co nejvíce správných odpovědí.
Učební pomůcky:
Papíry na poznámky, slovní zásoba CLIL za druhé pololetí, kartičky s otázkami, nová slova CLIL promítnuta na interaktivní tabuli.

Popis hodiny
Úvod
Rozdělení třídy do pěti skupin, vymyslet pro skupinu " bojový název".
Hlavní část
1. Losování prvních otázek, odpovědi dávají dohromady bez sešitu, bodujeme, kdo zařadí CLIL bez vyhledávání v kartotéce o bod více.
2. Zapisujeme výsledky na tabuli, jsou formulovány tak, aby byly obsahově rovnocenné.
3. Postupujeme od lehčích k těžším, na co nikdo neodpověděl, dohledat ve slovníku.
4. Spočítání bodů a vyhlášení výsledků, vítězná skupina dostala samolepky se státním znakem.
Hodina byla poměrně svižná, úspěšnost tak 89%.
Závěr
Příprava na výstupní test ze společenských věd.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
opakování učivarevision ikona zvuk
odpověďanswer ikona zvuk
zjistitfind put ikona zvuk
závěrečné opakovánífinal revision ikona zvuk
doplnitfill in ikona zvuk
špatná odpověďwrong answer ikona zvuk
správná odpověďcorrect answer ikona zvuk
opravitcorrect ikona zvuk
přemýšletthink ikona zvuk
Opakování je matka moudrosti.Revision is the mother of all wisdom. ikona zvuk poznamka
pochvalapraise, approval ikona zvuk
otázkaquestion ikona zvuk
odvoditderive ikona zvuk
nepřesná odpověďnot an exact answer ikona zvuk
Kdo zná odpověď?Who knows the answer? ikona zvuk
písemněin writing ikona zvuk
ústněorally ikona zvuk
vyhledatlook up ikona zvuk