logo

Zákon o rodině v ČR

I. - úvodní informace
Název:
Zákon o rodině v ČR
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Iva Kočí
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Nejdůležitější informace ze zákona o rodině z hlediska dítěte. [Při shrnutí na konci hodiny.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Doplnění anglické slovní zásoby k tomuto tématu. [Spojování správných pojmů na začátku další hodiny./ Až na pár vyjímek zvládli žáci dobře, hlavní pojmy byly zase umístěny na nástěnku v kmenové třídě./]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s učebnicí, odvození základních informací, vytvoření přehledu do sešitu.
Učební pomůcky:
Učebnice Fraus OV , sešit, internet a interaktivní tabule.

Popis hodiny
Úvod
Motivace - předem zadaný referát o dětském domově o Otnicích.
Seznámení s tématem hodiny. / Je dobré vědět rodinné poměry žáků, citlivě/.
Hlavní část
Na interaktivní tabuli tři ukázky ze zákona o rodině / právní definice rodiny, funkce rodiny, adopce./
Vyjít z předcházejícíh znalostí při čtení článků a odpovědích na otázky v učebnici.
Krátký zápis do sešitu a doplnění slovní zásoby CLIL.
Potom se zaměřit na neúplnou rodinu, adopce a osvojení, vesničky SOS.
Poslední - úloha sociálního úřadu a jeho pomoc rodině a dětem./ Žáci mají přímo zkušenost ve třídě, velmi kladně hodnotili řešení a pomoc spolužákovi v těžké životní situaci./
Závěr
Hodně citově motivovaný závěr, důležitost rodiny pro každého.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
dětský domovfoster home ikona zvuk
pěstounská péčefoster care ikona zvuk
přiměřená péčeadequate care ikona zvuk
pevné citové vazbystrong emotional bond ikona zvuk
sbírka zákonůLaw Code ikona zvuk
rodinafamily ikona zvuk
To je naše rodina.It is our family. ikona zvuk
neúplná rodinaa single-parent family ikona zvuk
sociální úřadsocial office ikona zvuk