logo

Příbuzní (rodina 2)

I. - úvodní informace
Název:
Příbuzní (rodina 2)
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Dagmar Kachlířová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • znát pojem širší rodina [kontrola při práci ve dvojicích]
  • umět hovořit o členech širší rodiny [kontrola při práci u interaktivní tabule]
  • napsat slohovou práci na téma Rodina [kontrola vypracované slohové práce]
Jazykové cíle a ověření:
  • umět vyjmenovat členy širší rodiny v anglilckém jazyce a vložit pravá jména členů užší i širší rodiny [práce ve dvojicích, přiřazování kartiček]
  • vybrané věty umět říct v anglickém jazyce [práce u interaktivní tabule - spojit výrazy a říct v AJ]
  • pochopit krátké povídání o širší rodině v AJ [reprodukce v českém jazyce]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • práce ve dvojicích
  • práce u interaktivní tabule
  • samostatná práce
Učební pomůcky:
karty s pojmy
interaktivní tabule
sešit

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav (ČJ, AJ).
Seznámení s tématem hodiny.
Hlavní část
Práce ve dvojicích - vyhledávání na kartičkách (učitel hodnotí zejména, které pojmy se vztahují k širší rodině = teta, strýc, bratranec, sestřenice atd.)- současně přiřazování i anglických výrazů, postupně vět.
Práce u interaktivní tabule - spojování pojmů (AJ + ČJ). Současně povídání o širších členech rodiny.
Samostatná práce - slohová práce na téma Rodina (se zapojením dalších členů z širší rodiny). Žák popíše jakoukoliv vlastní zkušenost z rodiny, vlastní zážitek nebo jen popíše vlastní rodinu, zejména tu širší. Před tímto úkolem hovoří učitel na žáky v anglickém jazyce - uvádí jména z vlastní širší rodiny. Následně se žáci česky pokusí o reprodukci.
Závěr
Opakování anglických vět.
Rozloučení AJ + ČJ.Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
matkamother ikona zvuk
otecfather ikona zvuk
Jedeme na výlet.We are going for a trip. ikona zvuk
rodinné oslavy a návštěvyfamily celebrations and visits ikona zvuk
Maminka vaří večeři.Mum is cooking the dinner now. ikona zvuk poznamka
Dobrý den, žáci!Good morning, pupils! ikona zvuk poznamka
moje rodinamy family ikona zvuk
Na shledanou.Good bye. ikona zvuk
To je naše rodina.It is our family. ikona zvuk
Mám bratrance jménem...I have a cousin called ... ikona zvuk
Mám sestřenici jménem...I have a cousin called ... ikona zvuk
Já se jmenuji Eva.My name's Eva. ikona zvuk
Máme se rádi.We love each other. ikona zvuk