logo

Rodina

I. - úvodní informace
Název:
Rodina
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Dagmar Kachlířová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • znát pojmy k tématu rodina [ověření při besedě v hlavní části hodiny, žáci se aktivně zapojují]
  • povídat o rodině [ověření při rozhovoru ve dvojicích]
  • sestavit rodokmen [žáci vypracují rodokmen do pracovního sešitu]
Jazykové cíle a ověření:
  • rozumět vybraným pojmům v angličtině [žáci při samostatné práci do rodokmenu zařazují i vybrané anglické výrazy, které mají napsané na tabuli]
  • umět říct vybrané pojmy v AJ [zkoušení slovní zásoby učitelem při závěrečném opakování]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • poslech - texty o rodině (ukázky z různých žánrů)
  • beseda - moje rodina
  • rozhovor ve dvojicích, sestavení rodokmenu
Učební pomůcky:
pracovní sešit Občanská výchova pro základní školy

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav v anglickém i českém jazyce.
Seznámení s tématem hodiny.
Hlavní část
Poslech ukázek - o rodině (oslavy, rodinný život, dovolené apod.) Ukázky jsou z domácí i světové literatury.
Beseda - povídání o rodině (jak to chodí u nás doma, kdo u nás bydlí apod.).
Rozhovor ve dvojicích - moje postavení v rodině, co dělám já, s kým trávím nejvíce čas, kde ho trávím apod.
Sestavení rodokmenu - pracovní sešity....před zahájením této činnosti jsou žáci seznámeni s vybranými pojmy týkajícími se rodiny i v AJ. Při sestavování rodokmenu připisují žáci k českým pojmům i vybrané anglické pojmy, které jsou vypsány na tabuli. Musí je správně přiřadit.
Závěr
Opakování učiva.
Rozloučení v anglickém i českém jazyce.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
strýcan uncle, uncles ikona zvuk
bratraneccousin ikona zvuk
dědečekgranddad ikona zvuk
sestraa sister, sisters ikona zvuk
babičkagrandma, grandmother ikona zvuk
bratr, bratřia brother, brothers ikona zvuk
tetaaunt ikona zvuk
moje sestramy sister ikona zvuk
Mějte se hezky. Na shledanou.Have a nice day. Good bye. ikona zvuk
synson ikona zvuk
dceradaughter ikona zvuk
To je naše rodina.It is our family. ikona zvuk
Rodiče jsou matka a otec.Parents are a mother and a father. ikona zvuk
Prarodiče jsou babička a dědeček.Grandparents are a grandmother and a grandfather. ikona zvuk
Děti jsou syn a dcera.Children are a son and a daughter. ikona zvuk
Dobrý den, žáci.Hello, everybody. ikona zvuk