logo

Zákony a zákoníky

I. - úvodní informace
Název:
Zákony a zákoníky
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Iva Kočí
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s typy zákoníků v ČR, působnost zákonů na území republiky. [V další hodině se zaměření na zákony v praxi.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Vhodná jazyková zásoba v AJ, mezinárodní právní termíny. [Losováním lístečků v další hodině a přiřazení správných slov.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Na základě iformací vytvořit předled zákoníků ČR a oblast jejich působnosti, přiřazení věkovým kategoriím a sociálním skupinám.
Učební pomůcky:
Učebnice OV Fraus 7.ročník, sešity, interaktivní tabule, internet, vydání některých zákoníků, nebo dodatků k nim, slovní zásoba AJ.

Popis hodiny
Úvod
Referát o přijímacích zkouškách na střední školy.
Hlavní část
- odvodit, kde je toto uzákoněno - školský zákoník- starší vydání + ukázka na interaktivní tabuli
- průběžně zápis do sešitů + nalepit výrazy v AJ, průběžně probírat
- internet - článek o rušení nočního klidu - odvodit a vysvětlit občanský zákoník
- učebnice OV článek o trestném činu - trestní zákoník / dodatek/
- ukázka pracovní smlouvy - zákoník práce
- rodinné právo - společně řízeným rozhovorem, co obsahuje
- obchodní zákoník... jen doplnit, možná na hodinu až moc, AJ trochu brzdí.
Závěr
Shrnutí podle zápisu v sešitě, které zákoníky se na žáka vztahují nyní.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
chráněné zákonemprotected by law ikona zvuk
zákonná normalegal standard ikona zvuk
zákoníkcode of law ikona zvuk
sbírka zákonůLaw Code ikona zvuk
občanský zákoníkCivil Code ikona zvuk
státní vězenístate prison ikona zvuk
rovnost před zákonemequality before the law ikona zvuk
obchodní zákoníkCommercial Law Code ikona zvuk
zákoník práceLabour Code ikona zvuk
Svobodu omezují platné zákony.Freedom is limited by legal regulations. ikona zvuk
zákony, nařízení, vyhláškylaws, regulations, public notices ikona zvuk
trestní zákoníkCriminal Code ikona zvuk
rozsudeksentence ikona zvuk