logo

Řízení státu, stát ve kterém žiji

I. - úvodní informace
Název:
Řízení státu, stát ve kterém žiji
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Veronika Machálková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Česká republika - demokratický stát [Písemně, ústně]
  • Státní symboly - co jsou a k čemu slouží [Písemně,ústně]
  • Rozdělení moci ve státě [Písemně,ústně]
Jazykové cíle a ověření:
  • Osvojení vybraných anglických slovíček [Písemně, ústně]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Výklad
  • Práce s textem
Učební pomůcky:
Kopírované listy, státní symboly, ukázka Ústavy České republiky, anglický slovník.

Popis hodiny
Úvod
Žáci regují a vyjmenovávají státní symboly České republiky. Učitel pracuje s obrázky a symbolikou.
Jednotlivé obrázky, pojmenovávají anglicky.
Hlavní část
Česká republika jako demokratický stát.
Vymezení pojmu: demokracie.
Vysvětlení zaručení demokracie v ČR, moc rozdělena na tři nezávislé složky: moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. Rozbor jednotlivých mocí. Rozdělení Parlamentu, Funkce a pravomoc prezidenta, nezávislé soudy.
Závěr
Shrnutí učiva, zopakování anglických slovíček.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vládagovernment ikona zvuk
moc pochází z lidupower comes from the people ikona zvuk
prezidentPresident ikona zvuk
moc výkonnáexecutive power ikona zvuk
moc soudníjudicial power ikona zvuk
moc zákonodárnálegislative authority ikona zvuk
státní symbolystate symbols ikona zvuk
soudcejudge ikona zvuk
pomoc lidem v nouzihelp for people in need ikona zvuk
státní hymnanational anthem ikona zvuk
demokraciedemocracy ikona zvuk
národní vlajka, národní vlajkya national flag / national flags ikona zvuk
korunacrown ikona zvuk
právo volitthe right to vote ikona zvuk
senátthe Senate ikona zvuk
poslanecká sněmovnaHouse of Commons ikona zvuk
volitvote ikona zvuk
poslanecparliamentarian ikona zvuk
senátorsenator ikona zvuk